ردیفکالاتعدادمبلغ کل

مجمع عمومی عادی سالیانه و پرداخت سود سهام -شرکت لامپ پارس شهاب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و پرداخت سود سهام 1395

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و پرداخت سود سهام 1395

شرکت لامپ پارس شهاب ( سهامی عام)
شماره ثبت 13580 تهران شناسه ملی 10100515104

مجامع:

سال منتهی به: 1394/12/29
تاریخ مجمع: 1395/04/10
تصمیمات مجمع: تقسیم سود 200 ریال بابت هرسهم

 


parsshahab_standards

درباره خدمات و محصولات ما سوال دارید؟ تماس با ما نحوه خرید محصولات

در نظرسنجی ما شرکت نمایید.

نظر شما درباره محصولات و خدمات ما چیست؟ شرکت در نظرسنجی