ردیفکالاتعدادمبلغ کل

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه - سال 1398

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1398

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1398

شماره ثبت 13580 تهران شناسه ملی 10100515104

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها  دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت که رأس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 1398/4/13 در محل قانونی شرکت واقع در تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک 49 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران حقیقی و معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

 

دستور جلسه:

1-استماع گزارش فعالیت هئیت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29.
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29.
3- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.
4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
5-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.


parsshahab_standards

درباره خدمات و محصولات ما سوال دارید؟ تماس با ما نحوه خرید محصولات

در نظرسنجی ما شرکت نمایید.

نظر شما درباره محصولات و خدمات ما چیست؟ شرکت در نظرسنجی