ردیفکالاتعدادمبلغ کل

نمودار سازمانی شرکت لامپ پارس شهاب

نمودارسازمانی

اعضای هیات مدیره


رئیس هیات‌مدیره شرکت لامپ پارس شهاب هوشنگ دادوش

رئیس هیات‌مدیره

نائب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت لامپ پار س شهاب محسن عسکری‌آزاد

نائب‌رئیس هیات‌مدیره

مدیر عامل و عضو هیات‌مدیره شرکت لامپ پارس شهاب بهمن دژاکام

مدیر عامل و عضو هیات‌مدیره

عضو هیات‌مدیره شرکت لامپ پارس شهاب کامبیز نصیری

عضو هیات‌مدیره

عضو هیات‌مدیره شرکت لامپ پارس شهاب مسعود سلطان‌محمدی

عضو هیات‌مدیرهنمودار سازمانی


نمودار سازمانی شرکت لامپ پارس شهاب

parsshahab_standards

درباره خدمات و محصولات ما سوال دارید؟ تماس با ما نحوه خرید محصولات

در نظرسنجی ما شرکت نمایید.

نظر شما درباره محصولات و خدمات ما چیست؟ شرکت در نظرسنجی