فرم همکاری با ما

متقاضی گرامی؛ خواهشمند است جهت همکاری با «شرکت لامپ پارس شهاب» فرم زیر را به صورت کامل تکمیل نمایید.

مشخصات فردی:

نام: *
نام خانوادگی: *
شماره ملی: *
محل تولد: *
تاریخ تولد:روز: *
ماه: *
سال: *

وضعیت نظام وظیفه:
نوع معافیت:

نشانی محل اقامت دائمی: *
تلفن منزل: *
تلفن همراه:
پست الکترونیکی:

وضعیت تحصیلی:

مدرک تحصیلی: *
رشته تحصیلی: *
گرایش: *
تاریخ شروع:روز:
ماه:
سال:
تاریخ خاتمه :روز:
ماه:
سال:
نام سازمان آموزشی: *
معدل: *

تجارب و سوابق خدمتی:

1) تجارب و سوابق خدمتی

شغل:
نام سازمان:
تاریخ شروع:روز:
ماه:
سال:
تاریخ خاتمه:روز:
ماه:
سال:
حقوق ماهانه (ریال):
علت ترک:
تلفن تماس:

2) تجارب و سوابق خدمتی

شغل:
نام سازمان:
تاریخ شروع:روز:
ماه:
سال:
تاریخ خاتمه:روز:
ماه:
سال:
حقوق ماهانه (ریال):
علت ترک:
تلفن تماس:

آشنایی با نرم‌افزارهای کامپیوتری:

نام نرم‌افزارها و میزان آشنایی با آن‌ها را بیان کنید: *

آشنایی با زبان‌های خارجی:

نام زبان‌های خارجی و میزان توانمندی نوشتاری و گفتاری خود را بیان کنید: *

مشاغل و سمت‌هایی که مایل هستید در شرکت داشته باشید را نام ببرید:
محل مورد نظر خود را برای همکاری تعیین نمایید: *
حقوق مورد تقاضای ماهانه (ریال): *

از چه تاریخی می‌توانید همکاری خود را آغاز نمایید؟

روز:
ماه:
سال:
مقداری که مشاهده می کنید را وارد کنید. *

محاسبه کن

درباره خدمات و محصولات ما سوال دارید؟

تماس با ما نحوه خرید محصولات